4 Ocak 2017 Çarşamba

Altın Klasikler

Sevgili Müzik Dostları,

                17. ve 20. Yüzyıllar arasında yapacağımız görsel-işitsel geziye hoş geldiniz.

                Bu gezide, dönemin önemli müzik elçilerini görme, işitme ve izleme olanağı bulacağınızı müjdelemek istiyoruz.

                “Müzik” sözcüğünü, “İnsan ya da çalgı seslerinin, belli bir biçimsel güzellik ya da duygusal ifade yaratacak biçimde düzenlenerek bir araya getirilmesini içeren sanat dalı” şeklinde tanımlayabiliriz. Bu sözcüğün kökeni ise Yunan mitolojisindeki esin perilerine verile “Musa” adına dayanır.

               

                Müzik tarih içindeki gelişimini sürdürürken (İlkçağ, Ortaçağ, Gotik, Rönesans) 16. yüzyılda doğup 17. yüzyılda gelişen Çalgı müziği ile birlikte, çalgı ile insan sesi arasında güçlü bir dayanışma başladı. Bu dayanışma günümüze değin sürmüş olup, halen devam etmektedir.

                Çalgı Müziği’nin gelişimi ve insan sesi ile olan bu flörtü sırasında müzik tarihçesi yine bir takım dönemlere ayrılmış ve bu dönemlere adlarını yazdıran besteciler yetişmiştir. İşte biz sizlere; Barok Dönem, Klasik Dönem, Romantik Dönem ve Çağdaş (Modern)  Dönem olarak adlandırılan evreleri ve bu evrelerin önde gelen bestecilerini tanıtacağız.

                Müziğin kısa öyküsüne devam edecek olursak; opera, oratoryo ve kantatın gelişmesi Barok dönemde Ses Müziği’ni ön plana çıkardı. 18. yy. sonlarındaki önemli bir gelişme de modern iki temalı sonat biçiminin ortaya çıkışıydı. Bu biçim 20. yy.’a değin senfoni, konçerto, oda müziği türleri gibi Batı sanat müziğinin birçok türünde kullanıldı.

                19. yüzyılın ikinci yarısında bir konuyu yalnızca müzikle anlatan programlı bir müzik türü olan senfonik şiir ortaya çıktı.. 20. Yüzyılın bestecileri ise yepyeni bir anlayışla, geleneksel müziğe alışkın kulakları yadırgatan bir çok eser ortaya koyarak müziğin ses dünyasını genişletmeye çalıştılar.

                Müziğin yaygınlaşması günümüzde görülmemiş bir atılım içindedir. Elbette ki bunda en büyük pay, kitle iletişim araçlarındaki baş döndürücü gelişmedir… Bugün müzik, sanat dallarının en yaygını ve en evrenseli olma konumuna gelmiştir.

                Evet, Müzik Denizi’ndeki keyifli yolculuğumuza tekrar hoş geldiniz diyor, size bu baş döndürücü gezide keyifli saatler vadediyoruz.